Książki, Podręczniki, Poradnik

Obustronne zalety egzaminów próbnych

Niektórzy nauczyciele już kilka semestrów wcześniej kładą szczególny nacisk na rozwój umiejętności przydatnych podczas testów końcowych. Ostatni rok nauki dziecka w szkole podstawowej przebiega natomiast pod hasłem przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. Te dwa ostanie semestry to nomen omen ostatni dzwonek na uzupełnienie wiedzy. Arkusze zamieszczone w książce “Tak, zdam! Egzamin ósmoklasisty 2019. Matematyka. Repetytorium przydają się uczniom i nauczycielom.

Uczeń podchodzi do testu próbnego

Egzaminy próbne organizowane są w większości szkół. Niektóre mają ogólny charakter i angażowani są do nich wszyscy uczniowie, uczęszczający do ostatniej klasy. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by nauczyciele poszczególnych przedmiotów sami we własnym zakresie zorganizowali kilka próbnych testów podczas lekcji. Z perspektywy ucznia daje to wymierne korzyści w postaci:

– możliwości oswojenia się z nieznaną mu sytuacją, wyglądem arkusza i rodzajem zadań,
– określenia mocnych, ale także słabszych stron, chociażby wskazania zakresu materiału, który wymaga dopracowania,
– oceny czynionych postępów na podstawie kolejnych arkuszy próbnych.

W klasie ósmej nowe informacje są oczywiście wprowadzane na lekcjach, ale z rozwiązywania przykładowych testów egzaminacyjnych też nie warto rezygnować. Przykładowo można nimi zastąpić zwykłe klasówki czy kartkówki, a przynajmniej wprowadzać do nich zadania z arkuszy zatwierdzonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Pomocne będzie w tym “Tak, zdam! Egzamin ósmoklasisty 2019. Matematyka. Repetytorium”, w którym dokładnie omówiono zagadnienia egzaminacyjne. Autorki Małgorzata Pająk i Anna Konstantynowicz zadbały o sporą liczbę różnorodnych zadań, sprawdzających wiedzę i umiejętności matematyczne.

Próbny egzamin z perspektywy nauczyciela

Wyniki próbnych egzaminów pokazują nauczycielom, z czym ich uczniowie radzą sobie dobrze, a jakie zagadnienia wymagają dodatkowej pracy. W wielu szkołach organizowane są zajęcia dodatkowe, skierowane zarówno do słabszych, jak i ponadprzeciętnych uczniów. W ich trakcie pierwsza grupa ma możliwość uzupełnienia zaległości i skupienia się na trudnych matematycznych zagadnieniach. Uczniom dobrze radzącym sobie z tym przedmiotem dodatkowy czas z nauczycielem pozwoli rozwinąć skrzydła. Nie tylko po to, by mogli jeszcze lepiej zdać egzamin ósmoklasisty. W szkole podstawowej budowane są fundamenty wiedzy, zwłaszcza matematycznej. Rozwiązując najbardziej wymagające arkusze zadań, uczniowie przygotowują się do stawienia czoła wyzwaniom na kolejnym etapie edukacji. W szkole średniej wymagania są wyższe, a na ich nadrobienie znacznie mniej czasu.